print  send page
 

ВИНТОВЕ И ГАЙКИ ЗА ЗАПРЕСОВАНЕ

Практическото им приложение наподобява еднозначно това на винтовете и гайките за заваряване.

Основната разлика се състои в начина и необходимото оборудване за монтаж.