print  send page

Управление на качеството

Скрепителните елементи, които предлагаме се тестват постоянно.

От 1993  WASI предлага продукти в съответствие с DIN EN ISO 9001:2000 система за качество. Полученият TÜV сертификат е гаранция за постоянна оптимизация на организацията и работните процеси в полза на нашите клиенти.

Ето защо нашите продукти винаги отговарят на най- високите стандарти. За тази цел допринасят и постоянният контрол на входящите стоки.

Чрез качествени тестове нашата химико-металургична лаборатория е в състояние да определи специфичните свойства на материалите,  в това число ниско и високо легирани стомани, неметали и други.

Емисионният спектрометър например се използва за проверка на химичния състав на материалите,  контурографът измерва дименсионните толеранси. Механичните свойства са също обект на проверка посредством специално лабораторно оборудване.

WASI доставя на клиентите си DIN EN 10204 (бившия DIN 50049) тестови сертификати, показващи резултатите от химико-металургичния анализ, както и механичните качества на тестваните материали.

Гамата на услуги, които предлагаме е допълнена от ADW и TRD сертификати в съответствие с DIN EN 10204.

За инсталации подлежащи на постоянен мониторинг WASI доставя скрепителни елементи одобрени от властите в сферата на строителството, както и TÜV-сертифитцирани артикули, налични на склад.

В крайна сметка всички партиди от продукти, които WASI предлага са подложени на тестване.